REGULAMIN – Keep Smiling Brand
BEZPŁATNA WYSYŁKA POWYŻEJ 75 USD

REGULAMIN

WARUNKI I WARUNKI

Utrzymaj uśmiechniętą markę Poniższe warunki („Warunki”, „Warunki świadczenia usługi”, „Uśmiechaj się markę”) regulują korzystanie z naszej platformy i świadczenia usług (łącznie nazywanych „stroną internetową”). Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich innych treści i usług oraz produktów dostępnych na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Wszystkie terminy na naszej stronie internetowej i za jej pośrednictwem, takie jak „my”, „nas”, „nasz”, „nas”, odnoszą się do usług handlu elektronicznego i towarów odzieżowych na stronie internetowej Keep Smiling Brand. Informacje są dostępne na tej stronie internetowej („użytkownik”, „kupujący”, „klient”) za pośrednictwem niniejszych Warunków i uwarunkowane akceptacją warunków, zasad i wszystkiego innego zamieszczonego tutaj. Korzystając z naszych usług, strony internetowej i kupując od nas jakikolwiek produkt cyfrowy, zaangażowałeś się w naszą usługę i jesteś związany warunkami i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Wszystkie warunki zawarte w naszych Warunkach stanowią umowę między Tobą a naszymi usługami. Niniejsze warunki należy czytać razem z naszą Polityką prywatności i Warunkami dla użytkowników wraz z wszelkimi innymi zasadami i razem wszystkie te dokumenty stanowią umowę między użytkownikami a naszą witryną. Niniejsza umowa ma zastosowanie do Ciebie jako użytkownika, gościa, kupującego, klienta lub ogólnie każdego, kto korzystał z naszych usług lub wchodził na naszą stronę internetową. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami podanymi na tej stronie lub którymkolwiek z warunków, nie możesz uzyskać dostępu do witryny w całości lub w części, a także nie możesz korzystać z żadnej z naszych usług.

SEKCJA 1- WYMAGANIA

Wymagania wiekowe Aby korzystać z naszych usług, musisz mieć co najmniej 13 lat. Jeśli jesteś poniżej, nie masz pozwolenia na korzystanie z naszych usług. (Każdy w wieku od 13 do 18 lat powinien mieć zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z naszej strony internetowej).

b. Brak zakazów prawnych Nie możesz być prawnie zakazany w korzystaniu z telefonów komórkowych, komputerów, Internetu lub w inny sposób naszego oprogramowania z jakichkolwiek powodów. Dotyczy to w szczególności osób, które zostały skazane przez sąd za nielegalne korzystanie z komputerów.

c. Dane osobowe wymagane do rejestracji Aby zapewnić naszym użytkownikom najlepsze usługi, możemy potrzebować danych osobowych. Te dane osobowe mogą obejmować Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu i informacje opisane w naszej Polityce prywatności. Pamiętaj, że informacje, które możesz podać, będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług i nie będą sprzedawane stronom trzecim.

d. Automatyczne zbieranie informacji Niektóre informacje mogą być zbierane automatycznie od użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

SEKCJA 2 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z tworzeniem witryny internetowej, takie jak filmy, kod źródłowy, logo, słowa, projekt, zdjęcia, układ, grafika, obraz, informacje, materiały, dokumenty (związane z WARUNKAMI Marka) strona internetowa), dane, bazy danych i wszelkie inne informacje i własność intelektualna dostępna na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są własnością (poprzez prawa własności intelektualnej lub licencje) marki Keep Smiling i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

SEKCJA 3 – TWOJA PRYWATNOŚĆ

Poważnie traktujemy prywatność Twoich danych osobowych (zdefiniowanych w Polityce prywatności). Zachęcamy do uważnego zapoznania się z naszą Polityką prywatności w celu uzyskania ważnych informacji na temat sposobów, w jakie możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe oraz dokonywane przez Ciebie wybory.

SEKCJA 4 – POLITYKA PŁATNOŚCI

Za każdym razem, gdy robisz zakupy na naszej stronie internetowej i korzystasz z naszych usług, odbywa się to zgodnie z zasadami i przepisami. Klient musi zapłacić cenę produktu podaną na produkcie przed przetworzeniem zamówienia i chyba że reklamowano inaczej, wszystkie płatności zostaną uiszczone w całości.Ceny wyświetlane na naszej stronie internetowej będą uważane za ostateczne, a klienci są zobowiązani do zapłaty tej ceny. Klienci mogą wybrać dowolną metodę płatności zapewnianą przez automatycznie zaimplementowane bramki płatnicze na naszej stronie internetowej. Głównie te metody obejmują:

a. PayPal

b. Pasek

c. Visa – karty kredytowe i debetowe

d. Master — karty kredytowe i debetowe

Wyłączenie odpowiedzialności

Podczas korzystania z dowolnej z oferowanych przez nas metod płatności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do Ciebie, w tym między innymi:

a. Brak autoryzacji dla jakichkolwiek transakcji, ponieważ wszystkie płatności będą przetwarzane przez odpowiednie bramki płatności.

b. Przekroczenie ustalonego limitu wspólnie uzgodnionego przez Ciebie i między Twoimi bankami.

c. Wszelkie problemy z płatnościami wynikające z transakcji.

d. Odrzucenie transakcji z jakichkolwiek innych powodów.

 

SEKCJA 5 - CENY

Ceny wyświetlane w naszej witrynie są podane w dolarach amerykańskich. Chociaż staramy się, aby wszystkie ceny w naszej witrynie były dokładne, mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionego towaru, zaoferujemy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w prawidłowej cenie lub jego anulowania. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, potraktujemy zamówienie jako anulowane. Tytuł produktów, które zamawiasz w tym serwisie

ZASADY I WARUNKI (Umieść uśmiechniętą markę)

Strona 3 z 5 strony internetowej i ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Ciebie w momencie dostawy, pod warunkiem, że otrzymaliśmy pełną płatność za produkt.

CZĘŚĆ 6 – INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ I KONT

Mamy prawo anulować, odrzucić lub ograniczyć dowolne zamówienie w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Ograniczenia te mogą być według naszego wyłącznego uznania i mogą być umieszczane na tym samym koncie klienta oraz na zamówieniach, które korzystały z tego samego adresu rozliczeniowego. Podejmiemy ostre działania, jeśli będziemy mieć powody, by sądzić, że zamówienia są składane przez dealerów, dystrybutorów, sprzedawców komercyjnych i resellerów. Wszelkie anulowania i odmowy zamówienia będą zgłaszane e-mailem, telefonicznie/sms-em lub kontaktując się za pośrednictwem adresu pocztowego. Jako właściciel konta i kupujący musisz podać kompletne, autentyczne i kompletne informacje dotyczące swojego konta.

SEKCJA 7 – ZAKAZ UŻYTKOWNIKÓW/KUPUJĄCYCH/KLIENTÓW MARKI ZACHOWAJ UŚMIECH

W dowolnym momencie nasza witryna zastrzega sobie prawo do zablokowania lub cofnięcia dostępu do naszej witryny przez dowolnego użytkownika, a także do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko takim użytkownikom w zależności od okoliczności. Użytkownikom nie wolno wykonywać następujących czynności:

a. Reprodukuj, duplikuj, kopiuj lub odsprzedaj dowolny produkt z naszej strony internetowej lub dowolny materiał dostępny za pośrednictwem naszej strony internetowej, z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez właściciela naszej strony internetowej.

b. Angażuj się w nielegalną działalność.

c. Przesyłaj materiały z naruszeniem prawa lub warunków określonych w niniejszym dokumencie.

d. Nie będziesz prowadzić żadnych niezamówionych ani nieautoryzowanych reklam ani bezpośredniego lub pośredniego marketingu wobec nikogo w jakikolwiek sposób, ani w inny sposób spamować, komunikować się z nikim lub sprzedawać do nikogo żadnych towarów, usług lub firm, które nie zostały przez nas autoryzowane.

mi. Przeprowadzaj eksplorację danych za pomocą dodatkowego oprogramowania lub za pomocą dowolnej innej praktyki.

f. Przesyłaj treści lub komentarze, które są oszukańcze i/lub fałszywe lub wprowadzające w błąd.

g. Łamać lub naruszać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w jakikolwiek sposób lub w sposób, który może zaszkodzić naszej firmie teraz lub w przyszłości.

godz. Obciążenie zwrotne, kwota, którą już zapłacili, spowoduje wszczęcie postępowania sądowego przeciwko takiemu klientowi.

SEKCJA 8 – ZASTRZEŻENIA

Ogólne informacje dostępne w naszej witrynie i za jej pośrednictwem są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek zobowiązań prawnych.Każde takie działanie po wszelkich informacjach podanych na naszej stronie internetowej będzie dokonywane na własne ryzyko użytkownika, a strona internetowa marki Keep Smiling właściciele, administratorzy, współpracownicy, członkowie zespołu, konsultanci, personel lub ktokolwiek związany z naszą stroną internetową nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności wobec kogokolwiek za poleganie na takich informacjach

WARUNKI I WARUNKI (Uśmiechaj się marka) 

CZĘŚĆ 9 - ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystając z naszej strony internetowej i kupując dowolny przedmiot/produkt, jako użytkownik, nabywca, klient i gość niniejszym zrzekasz się, zwalniasz, zrzekasz się, aby marka (strona internetowa i firma, w tym wszyscy współpracownicy, w tym wszyscy współpracownicy), zrzekała się wszelkich roszczeń dotyczących bezpośrednich, pośrednich, szkody wynikowe, przypadkowe, umowne, odszkodowawcze, deliktowe, karne lub jakiekolwiek inne wynikające z jakiejkolwiek przyczyny lub podstawy, w tym między innymi obrażenia ciała, śmierć lub szkody majątkowe, które ty lub twoi najbliżsi krewni, spadkobiercy , wykonawców testamentu, cesjonariuszy, rodzice, przedstawiciele osobiści lub majątek, które mogą mieć lub mogą powstać w przyszłości w wyniku użytkowania z dowolnego produktu związanego z naszą witryną.

SEKCJA 10 - ZWOLNIENIE Z ROSZCZEŃ I ODSZKODOWANIA

Kupujący w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zwolni od odpowiedzialności, będzie bronić, chronić, chronić i bronić właściciela, producenta, sprzedawcę, dystrybutora, podmiot stowarzyszony lub kogokolwiek związanego z naszą witryną internetową, naszą działalnością przed wszelkimi i wszelkie zobowiązania, roszczenia, odszkodowania, straty, żądania, procesy sądowe, koszty i wydatki, w tym honoraria adwokackie, wynikające z lub wynikające z jakiejkolwiek przyczyny działania z dowolnego powodu, w tym między innymi zaniedbania lub niewłaściwego postępowania w związku z udziałem w wszelkie działania związane z instalacją, usuwaniem lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Jeśli jakiekolwiek takie roszczenie prawne, żądanie lub pozew wystąpi lub zostanie dochodzone w jakikolwiek sposób z tym związane, niezależnie od tego, czy wynika z prawa Stanów Zjednoczonych lub jakiegokolwiek innego kraju, czy też na podstawie jakiejkolwiek teorii prawa lub słuszności, kupujący zwolni od odpowiedzialności, zatrzyma nieszkodliwe i chronić właściciela, producenta, sprzedawcę, dystrybutora, podmiot stowarzyszony lub kogokolwiek związanego z naszą witryną internetową przed wszelkimi kosztami, wydatkami lub odpowiedzialnością, w tym między innymi kosztami jakiejkolwiek ugody lub orzeczenia wydanego lub wydanego przeciwko właścicielowi, producentowi, sprzedawca, dystrybutor, podmiot stowarzyszony lub ktokolwiek związany z naszą witryną.

SEKCJA 11 - ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie zakupy dokonane na naszej stronie będą uważane za ostateczne. Upewnij się, że wybrałeś właściwy przedmiot przed sfinalizowaniem zakupu. Niniejszym akceptujesz wszystkie warunki podane na naszej stronie internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej i kupując dowolny przedmiot / produkt, jako użytkownik, nabywca, klient i gość niniejszym zrzekasz się, zwalniasz i na zawsze zrzekasz się wszelkich roszczeń z tytułu bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, ubocznych, umownych, odszkodowawczych, deliktowych, odszkodowania karne lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z jakiejkolwiek przyczyny lub podstawy, w tym między innymi obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia, które ty lub twoi najbliżsi krewni, spadkobiercy, wykonawcy testamentu, cesjonariusze, rodzice, osobiści przedstawiciele lub majątek mogą mieć lub mogą powstać w przyszłości w wyniku udziału w jakiejkolwiek działalności związanej z naszą witryną.

SEKCJA 12 - ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych warunków. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej i jej usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach oznacza ich akceptację

WARUNKI I WARUNKI (utrzymaj uśmiechniętą markę)

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają zasadom niniejszego Regulaminu.

SEKCJA 13 - KONTAKT

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania, opinie lub sugestie, możesz to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem info@keepsmilingbrandcom

.