Prywatność – Keep Smiling Brand
BEZPŁATNA WYSYŁKA POWYŻEJ 75 USD

Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SEKCJA 1 — POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument reguluje i szczegółowo określa Politykę prywatności marki Keep Smiling, za pośrednictwem której oferujemy nasze usługi i towary w handlu elektronicznym. Na naszej stronie prywatność wszystkich naszych użytkowników i klientów jest chroniona i szanowana. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane w celu zadeklarowania praktyk w zakresie ochrony danych i gromadzenia danych na naszej stronie internetowej poprzez wyjaśnienie, w jaki sposób chronimy dane użytkowników oraz jakie środki zostały podjęte w celu zapewnienia zgodności z różnymi lokalnymi i globalnymi przepisami dotyczącymi prywatności. Niniejsza polityka jest napisana dla wszystkich użytkowników, kupujących, klientów, klientów i odwiedzających, aby zrozumieć, w jaki sposób nasza strona internetowa („my”, „nasza”, „Utrzymaj uśmiech marki”) wykorzystuje, gromadzi, udostępnia i chroni informacje i dane użytkowników . Prosimy naszych użytkowników o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i usług. Zakłada się, że użytkownicy usług naszej witryny zgadzają się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności po opublikowaniu niniejszej Polityki prywatności na/za pośrednictwem naszej witryny.

SEKCJA 2 - ZBIERANIE DANYCH Nasza strona internetowa zbiera informacje niezbędne do świadczenia naszych usług. Dane osobowe obejmują (między innymi) imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu użytkownika. Informacje, które zostaną zebrane w tym procesie, zostaną wykorzystane do świadczenia usług na rzecz użytkownika, a także do komunikacji z tym użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub biuletynów. Niektóre informacje w naszej witrynie będą gromadzone automatycznie za pomocą różnych narzędzi i wtyczek.

2.1. Zbieranie informacji o użytkownikach. Zbieramy dane osobowe od użytkowników podczas tworzenia konta lub składania zamówienia na naszej stronie internetowej. Informacje, które zostaną nam przekazane, w tym między innymi:

Imię i nazwisko
b. Adres e-mail
c. Numer telefonu
d. Adres (do celów wysyłki)
np. Informacje dotyczące płatności (przetwarzane automatycznie przez PayPal, Stripe i karty kredytowe/debetowe)
f. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące użytkowników, które dostarczają nam bezpośrednio za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub pośrednio za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub obecności online, takich jak „pliki cookie”.

2.2. Automatyczne zbieranie informacji Gromadzimy również informacje, które są gromadzone przez ogólne przeglądarki internetowe (takie jak Chrome, Firefox, Edge) i serwery hostingowe w celu świadczenia normalnych usług. Ten rodzaj informacji obejmuje (ale nie ogranicza się do) korzystanie z witryny przez użytkowników, witryny odsyłające, typ przeglądarki, język i jej preferencje oraz dane i czas historii przeglądania użytkowników. Możemy udostępniać takie informacje w formie zbiorczej w celu ulepszenia naszych usług. Należy pamiętać, że w formie zbiorczej nie można zidentyfikować żadnego z indywidualnych użytkowników. Nasza strona internetowa może również gromadzić informacje, które są uważane za dane osobowe, takie jak adres IP i inne informacje gromadzone za pomocą plików cookie. Możemy udostępniać te informacje stronom trzecim lub w celu zapewnienia zgodności z prawem. Niektóre informacje zbierane automatycznie (ale nie tylko) to:

Informacje o przeglądarce
b. Informacje o systemie operacyjnym
c. Adresy IP
d. Dane operacyjne
m. Odsyłanie stron internetowych i węzłów
f. Dostęp do strony
g. Pliki cookie (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Politykę dotyczącą plików cookie)
h. Sygnały nawigacyjne, piksele, znaczniki, skrypty lub inne mechanizmy śledzenia.
ja. Położenie geograficzne

 

SEKCJA 3 - WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została stworzona, aby zadeklarować, że nasza strona internetowa gromadzi pliki cookie, które będą przechowywane na urządzeniach użytkowników. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie została sporządzona zgodnie z polityką dotyczącą praw do prywatności i praw użytkownika. Informujemy naszych klientów, że ich dane mogą być gromadzone i mogą się z nami skontaktować, jeśli chcą, aby ich dane zostały usunięte. Plik cookie to plik dziennika, który gromadzi określone informacje i jest przechowywany na urządzeniu lub komputerze osobistym użytkownika lub odwiedzającego.Informacje te zostaną przekazane z powrotem do witryny, jeśli taki użytkownik lub gość ponownie odwiedzi. Nasza witryna korzysta z plików cookie, dzięki czemu może identyfikować i pomagać w śledzeniu użytkowników naszej witryny. Najpopularniejszymi rodzajami plików cookie są pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie oraz funkcjonalne pliki cookie. Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które są usuwane po wyjściu użytkownika z przeglądarki, podczas gdy stałe pliki cookie pozostają w przeglądarce użytkownika lub odwiedzającego, dopóki pliki dziennika plików cookie nie zostaną usunięte przez użytkownika lub same wygasną. Funkcjonalny plik cookie to rodzaj stałego pliku cookie, który jest niezbędne w przypadku niektórych usług. Nasza strona internetowa przechowuje te pliki cookie dla naszych usług w związku z integracją stron trzecich z naszą stroną internetową. Używamy plików cookie głównie w celu:

(i) rozumieć, w jaki sposób odwiedzający docierają do naszej witryny;
(ii) w celu monitorowania korzystania z naszej strony internetowej;
(iii) zapamiętywanie, kiedy użytkownik ostatnio odwiedził naszą witrynę internetową i czy plik cookie utrzymuje się, kontynuując korzystanie przez tego użytkownika od ostatniego razu;
(iv) w celu śledzenia analizy możemy przechowywać analityczne pliki cookie;
(v) śledzić w celach marketingowych;
(vi) do raportowania błędów;
(vii) do obsługi klienta;
(viii) prowadzenie badań i rozwoju poprzez gromadzenie danych użytkownika w formie zagregowanej.

SEKCJA 4 - LINKI DO OSÓB TRZECICH

W celu świadczenia naszych usług polegamy na platformach stron trzecich. W celu przechowywania i hostingu naszych danych korzystamy przede wszystkim z usług hostingowych. Należy pamiętać, że każda z tych usług jest zmienna i możemy korzystać z innych alternatyw na wypadek odkrycia nowych, lepszych i ulepszonych platform innych firm. ale udostępniając szereg naszych danych naszym zewnętrznym partnerom platformowym, nie będziemy udostępniać, dzierżawić ani sprzedawać żadnych danych osobowych użytkownika stronie trzeciej (chyba że organy prawne wyraźnie wymagają tego do celów zgodnych z prawem). Dodatkowo na naszej stronie mogą znajdować się linki do usług śledzenia i analizy stron trzecich, które będą obejmować również usługi Google Analytics, które mogą pomóc nam śledzić aktywność sesji użytkownika, współczynnik odrzuceń, czas pobytu i ogólną analitykę ruchu. Większość z tych linków będzie służyła nam wyłącznie do świadczenia naszych usług. Należy pamiętać, że wszelkie linki, które znajdują się na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, są dostępne w celach marketingowych lub innych usługach jako warunek działania naszej strony internetowej. Te linki mogą, ale nie muszą być w jakikolwiek sposób powiązane lub powiązane z nami.

SEKCJA 5 - OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH KONSUMENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW

Zobowiązujemy się chronić dane osobowe konsumentów i użytkowników najlepiej, jak potrafimy. Bezpieczeństwo danych jest konieczne i dlatego zgodnie z globalnymi przepisami o ochronie danych wdrożyliśmy środki w celu zapewnienia, że ​​wszystkie dane należące do konsumentów i użytkowników naszej strony internetowej są dobrze chronione. Upewniliśmy się, że wszystkie transakcje w naszej witrynie i za jej pośrednictwem przechodzą przez dobrze chronione platformy płatnicze. Wszystkie informacje o płatnościach, w tym informacje o karcie kredytowej, są przechowywane na takich platformach płatniczych, które zostały użyte do zakupów na naszej stronie internetowej. Nasza strona internetowa nie gromadzi żadnych informacji związanych z płatnościami ani nie kontrolujemy ich. O ile nie zaznaczono inaczej, informacje są gromadzone wyłącznie do celów wewnętrznych. Obejmuje to takie cele, jak:
Administrowania usługami świadczonymi przez witrynę internetową, w tym informowaniem naszych użytkowników o wszelkich istotnych informacjach zawartych w naszej witrynie internetowej.
b. Popraw usługi naszej strony internetowej.
c. Skontaktuj się z użytkownikiem w celu przeprowadzenia badań, rozwoju lub zmian produktu oraz obsługi klienta.
d. Kompiluj anonimowe dane statystyczne i analizy do użytku wewnętrznego lub ze stronami trzecimi.
np. Twórz konta i zarządzaj nimi.
f. Dostarczaj użytkownikowi ukierunkowane reklamy, wiadomości lub inne materiały promocyjne ze strony internetowej.
g. Włącz komunikację między serwisem a użytkownikiem.
godz.W procesie sprzedaży, rozszerzania, ograniczania lub nabywania nowych firm i aktywów informacje użytkowników mogą być udostępniane naszym nowym partnerom
i. Realizuj i zarządzaj zakupami, zamówieniami i płatnościami oraz innymi transakcjami związanymi z witryną.
j. Informuj użytkowników o aktualizacjach na naszej stronie.
k. Zapobiegaj nieuczciwym transakcjom, monitoruj przed kradzieżą i chroń przed działalnością przestępczą.
l. Rozwiązuj spory, rozwiązuj problemy i odpowiadaj na zapytania dotyczące produktów i obsługi klienta.

SEKCJA 6 – PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Użytkownicy mają następujące prawa zgodnie z CCPA.
a. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, jakie dane osobowe zbiera nasza strona internetowa.
b. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, komu udostępniamy ich dane.
c. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia swoich danych.
d. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania usług niedyskryminacyjnych.

E-mail: info@keepsmiling.com.

6.1. PRAWO UŻYTKOWNIKA DLA EUROPEJSKICH UŻYTKOWNIKÓW I ODWIEDZAJĄCYCH

Jeśli mieszkasz w dowolnym kraju lub stanie europejskim, poniższe ujawnienie jest dokonywane zgodnie z europejskimi ogólnymi przepisami o ochronie danych. Masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przechowujemy w naszych systemach, oraz poprosić nas o ich aktualizację, poprawienie lub usunięcie. Możesz również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na jakąkolwiek działalność, w której wyraziłeś zgodę. Masz również prawo do uzyskania od nas swoich Informacji (z wyłączeniem danych, które uzyskaliśmy z innych źródeł) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są bezpiecznie przechowywane i traktowane z troską i szacunkiem. Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), takim jak Stany Zjednoczone. Mogą być również przetwarzane przez osoby działające poza EOG. Jeśli wysyłamy Twoje dane poza EOG, podejmiemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że odbiorca wdroży odpowiednie środki w celu ochrony Twoich informacji. Przesyłając swoje dane, zgadzasz się na ten transfer.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji użyjemy ścisłych procedur i funkcji bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

SEKCJA 7 - LIMIT WIEKOWY

Osoby poniżej 13 roku życia nie powinny w żaden sposób przekazywać nam żadnych danych, w szczególności informacji umożliwiających identyfikację osoby. Wszelkie takie informacje zebrane nieświadomie przez naszą witrynę zostaną usunięte, gdy tylko się o tym dowiemy. Jeśli rodzic lub opiekun jest świadomy, że osoba niepełnoletnia przekazała nam dane osobowe bez swojej zgody, powinien skontaktować się z nami pod adresem info@keepsmiling.com.

SEKCJA 8 - REZYGNACJA PRAWO Z LISTY E-MAIL

Zgodnie z ustawą CANSPAM i prawami użytkowników do rezygnacji z listy e-mailowej oświadczamy, że wszyscy użytkownicy mają prawo do rezygnacji z naszej listy e-mailowej poprzez usunięcie się z naszej listy e-mailowej Lista maili. Użytkownicy mogą skorzystać z „łącza rezygnacji z subskrypcji” znajdującego się na końcu każdego e-maila, kliknąć łącze do naszej witryny i wybrać opcję rezygnacji lub rezygnacji z subskrypcji.

SEKCJA 9 - ZMIANY I ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane w oparciu o wymagania i potrzeby naszej strony internetowej. Wszystkie zaktualizowane informacje będą publicznie wyświetlane na tej stronie.

SEKCJA 10 - KONTAKT

Wszelkie pytania, uwagi, zapytania i opinie dotyczące któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków naszej Polityki prywatności można kierować na adres info@keepsmiling.com

.